Na tej stronie znajdziesz mapę Szwajcarii do wydrukowania i do pobrania w PDF. Mapa Szwajcarii offline oraz szczegółowa mapa Szwajcarii przedstawiają północną i południową część Szwajcarii w Europie Zachodniej.

Mapa Szwajcarii

Mapa kraju Szwajcaria

Mapa Szwajcarii przedstawia mapę Szwajcarii w trybie offline. Ta mapa Szwajcarii pozwoli Ci zorientować się w Szwajcarii w Europie Zachodniej. Mapa Szwajcarii jest do pobrania w PDF, do druku i za darmo.

Rozciągająca się po północnej i południowej stronie Alp, Szwajcaria obejmuje wielką różnorodność krajobrazów i klimatów na ograniczonym obszarze 41.285 kilometrów kwadratowych (15.940 mil kwadratowych), jak widać na mapie Szwajcarii. Liczba ludności wynosi około 7,9 miliona, co daje średnią gęstość zaludnienia około 190 osób na kilometr kwadratowy (485/sq mi). Bardziej górzysta południowa połowa kraju jest znacznie słabiej zaludniona niż północna. W największym kantonie Graubünden, leżącym w całości w Alpach, gęstość zaludnienia spada do 27 /km² (70 /km²).

Szwajcaria składa się z trzech głównych regionów językowych i kulturowych: Niemieckiego, Francuskiego i Włoskiego, do których dołączają doliny romańskojęzyczne. Szwajcarzy, choć w przeważającej mierze niemieckojęzyczni, nie tworzą więc narodu w sensie wspólnej tożsamości etnicznej czy językowej. Silne poczucie przynależności do kraju opiera się na wspólnym tle historycznym, wspólnych wartościach (federalizm i demokracja bezpośrednia) i symbolice alpejskiej, co widać na mapie Szwajcarii. Powstanie Konfederacji Szwajcarskiej tradycyjnie datuje się na 1 sierpnia 1291 r.; w rocznicę tego wydarzenia obchodzony jest Szwajcarski Dzień Narodowy.

Cudzoziemcy zamieszkujący na stałe i tymczasowo pracujący za granicą stanowią około 22% populacji. Większość z nich (60%) pochodzi z krajów Unii Europejskiej lub EFTA. Włosi są największą pojedynczą grupą obcokrajowców z 17,3% całkowitej populacji obcokrajowców, jak wynika z mapy Szwajcarii. Za nimi są Niemcy (13,2%), imigranci z Serbii i Czarnogóry (11,5%) oraz Portugalii (11,3%). Imigranci ze Sri Lanki, w większości byli tamilscy uchodźcy, stanowią największą grupę wśród osób pochodzenia azjatyckiego. W latach 2000 instytucje krajowe i międzynarodowe wyraziły zaniepokojenie tym, co postrzegają jako wzrost ksenofobii, szczególnie w niektórych kampaniach politycznych. Jednak wysoki odsetek obywateli zagranicznych w kraju, jak również ogólnie nieproblematyczna integracja obcokrajowców, podkreślają otwartość Szwajcarii.

Szwajcaria na mapie

Szwajcaria na mapie

Szwajcaria na mapie przedstawia mapę kraju Szwajcaria. Szwajcaria na mapie pozwoli Ci zaplanować podróż po Szwajcarii w Europie Zachodniej. Etykietowana mapa Szwajcarii jest do pobrania w formacie PDF, do druku i za darmo.

Konstytucja Federalna Szwajcarii przyjęta w 1848 roku stanowi fundament prawny współczesnego państwa federalnego. Należy ona do najstarszych konstytucji na świecie. Nowa konstytucja została przyjęta w 1999 roku, ale nie wprowadziła znaczących zmian w strukturze federalnej. Nakreśla ona podstawowe i polityczne prawa jednostki oraz udział obywateli w sprawach publicznych, dzieli kompetencje pomiędzy Konfederację i kantony oraz określa jurysdykcję i władzę federalną. Na poziomie federalnym istnieją trzy główne organy zarządzające, co widać na mapie Szwajcarii: dwuizbowy parlament (ustawodawczy), Rada Federalna (wykonawcza) i Sąd Federalny (sądowniczy).

Szwajcaria nie ma oficjalnej religii państwowej, choć większość kantonów (z wyjątkiem Genewy i Neuchâtel) uznaje oficjalne kościoły, którymi są Kościół katolicki lub (protestancki) Szwajcarski Kościół Reformowany, jak to pokazano w Szwajcarii na mapie. Kościoły te, a w niektórych kantonach także Kościół starokatolicki i kongregacje żydowskie, są finansowane z oficjalnego opodatkowania wyznawców. Kościół reformowany w Glarus Chrześcijaństwo jest dominującym wyznaniem w Szwajcarii, podzielonym między Kościół katolicki (41,8% ludności) i różne wyznania protestanckie (35,3%). Genewa przeszła na protestantyzm w 1536 roku, tuż przed przybyciem tam Jana Kalwina. Imigracja przyniosła islam (4,26%) i wschodnie prawosławie (1,8%) jako znaczące religie mniejszościowe. Inne mniejszościowe wspólnoty chrześcijańskie to neopietetyzm (0,44%), zielonoświątkowcy (0,28%, w większości włączeni do Schweizer Pfingstmission), metodyzm (0,13%), Kościół Nowoapostolski (0,45%), Świadkowie Jehowy (0,28%), inne denominacje protestanckie (0,20%), Kościół Starokatolicki (0,18%), inne wyznania chrześcijańskie (0,20%).

Od dwóch trzecich do trzech czwartych populacji mieszka na obszarach miejskich. Szwajcaria przeszła z kraju w dużej mierze wiejskiego do miejskiego w ciągu zaledwie 70 lat, jak to zostało wspomniane w Szwajcarii na mapie. Od 1935 roku rozwój miast zajął tyle samo miejsca w szwajcarskim krajobrazie, co w ciągu poprzednich 2000 lat. Ten urbanistyczny rozrost nie dotyczy tylko płaskowyżu, ale także Jury i przedgórza alpejskiego, a także rosnące obawy dotyczące użytkowania gruntów. Jednak od początku XXI wieku wzrost liczby ludności na obszarach miejskich jest wyższy niż na wsi.

Szczegółowa mapa Szwajcarii

Mapa Szwajcarii szczegółowa

Szczegółowa mapa Szwajcarii przedstawia oznakowaną i dużą mapę kraju Szwajcaria. Ta szczegółowa mapa Szwajcarii pozwoli Ci zorientować się w Szwajcarii w Europie Zachodniej. Szczegółowa mapa Szwajcarii jest do pobrania w PDF, do druku i za darmo.

Najważniejszym sektorem gospodarki Szwajcarii jest przetwórstwo przemysłowe. Produkcja składa się w dużej mierze z produkcji specjalistycznych chemikaliów, towarów zdrowotnych i farmaceutycznych, naukowych i precyzyjnych instrumentów pomiarowych oraz instrumentów muzycznych. Największym eksportowanym towarem są chemikalia (34% eksportowanych towarów), maszyny/elektronika (20,9%) oraz instrumenty precyzyjne/zegarki (16,9%), jak widać na szczegółowej mapie Szwajcarii. Eksportowane usługi stanowią jedną trzecią eksportowanych towarów. Sektor usług - zwłaszcza bankowość i ubezpieczenia, turystyka i organizacje międzynarodowe - to kolejna ważna branża dla Szwajcarii. Około 3,8 mln osób pracuje w Szwajcarii. Szwajcaria ma bardziej elastyczny rynek pracy niż sąsiednie kraje, a stopa bezrobocia jest bardzo niska. Stopa bezrobocia wzrosła z niskiego poziomu 1,7% w czerwcu 2000 roku do najwyższego poziomu 4,4%, w grudniu 2009 roku. Wzrost populacji z powodu imigracji netto jest dość wysoki, na poziomie 0,52% populacji w 2004 roku.

Szwajcarskie Siły Zbrojne, w tym Wojska Lądowe i Siły Powietrzne, składają się z poborowych: żołnierze zawodowi stanowią jedynie około 5% personelu wojskowego, a cała reszta to poborowi obywatele płci męskiej w wieku od 20 do 34 (w szczególnych przypadkach do 50) lat, jak pokazuje szczegółowa mapa Szwajcarii. Jako kraj śródlądowy Szwajcaria nie posiada marynarki wojennej, jednak na jeziorach graniczących z sąsiednimi krajami używane są uzbrojone wojskowe łodzie patrolowe. Obywatele Szwajcarii mają zakaz służby w obcych armiach, z wyjątkiem Gwardii Szwajcarskiej przy Watykanie. Struktura systemu milicji szwajcarskiej przewiduje, że żołnierze przechowują w domu wyposażenie wydane przez armię, w tym całą broń osobistą. Niektóre organizacje i partie polityczne uważają tę praktykę za kontrowersyjną, ale główny nurt szwajcarskiej opinii opowiada się za tym systemem.

W Szwajcarii jest 12 uniwersytetów, z których dziesięć jest utrzymywanych na poziomie kantonalnym i zazwyczaj oferują szereg przedmiotów nietechnicznych. Pierwszy uniwersytet w Szwajcarii został założony w 1460 roku w Bazylei (z wydziałem medycyny) i ma tradycję badań chemicznych i medycznych w Szwajcarii. Największym uniwersytetem w Szwajcarii jest Uniwersytet w Zurychu z prawie 25.000 studentów, o czym mówi szczegółowa mapa Szwajcarii. Dwa instytuty sponsorowane przez rząd federalny to ETHZ w Zurychu (założony w 1855 r.) i EPFL w Lozannie (założony w 1969 r. jako taki, wcześniej był instytutem związanym z Uniwersytetem w Lozannie), które mają doskonałą reputację międzynarodową. Ponadto istnieją różne Uniwersytety Nauk Stosowanych. Gallen, (HSG) i Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania (IMD) są liderami w kraju i wysoko cenione na arenie międzynarodowej. Szwajcaria ma drugi najwyższy wskaźnik zagranicznych studentów w szkolnictwie wyższym, po Australii.

Mapa Szwajcarii Północnej

Mapa Szwajcarii Północnej

Mapa Szwajcarii Północnej przedstawia północną część kraju Szwajcaria. Mapa Szwajcarii Północnej pozwoli Ci w łatwy sposób poznać obszary północnej części Szwajcarii w Europie Zachodniej. Mapa Szwajcarii Północnej jest do pobrania w PDF, do druku i za darmo.

Północna Szwajcaria jest kulturalnym rajem, obejmującym niektóre z najbardziej kosmopolitycznych miast kraju i malownicze krajobrazy. Podczas gdy jej południowy odpowiednik jest znany z ośrodków narciarskich, ten obszar zawiera kilka największych miast w kraju, z najbardziej imponującą architekturą. Spędź czas w przemysłowym, gospodarczym i kulturalnym centrum Zurychu, jak widać na mapie północnej Szwajcarii. Ośnieżone góry otaczają największe miasto Szwajcarii, którego Stare Miasto jest jednym z największych skarbów Europy. Spójrz w górę na Wieżę Karola w kościele Grossmünster, odwiedź galerię Helmhaus wzdłuż rzeki i zobacz witraże Marca Chagalla w kościele Fraumünster. Podążaj promenadą nad rzeką Limmatquai i spaceruj wzdłuż głównego pasa handlowego, Bahnhofstrasse. Spróbuj promenady nad jeziorem, aby zobaczyć widoki na Jezioro Zuryskie. Ubierz się ciepło na mroźne zimy i oczekuj przyjemnych, ciepłych dni latem.

Region Szwajcarii Północnej rozciąga się wzdłuż rzeki Ren od Jeziora Bodeńskiego do Bazylei i składa się głównie z większego obszaru Zurychu i większego obszaru Bazylei. Na południowo-wschodnim krańcu jeziora znajduje się urokliwa wioska Rapperswil-Jona. Podziwiaj majestatyczną architekturę zamku Rapperswil i odwiedź Muzeum Miejskie Rapperswil-Jona. Na północny wschód od Zurychu znajduje się wielokulturowe, dawne miasto przemysłowe Winterthur. Odwiedź niektóre z jego licznych muzeów i galerii, takich jak Muzeum Fotografii Winterthur i Muzeum Historii Naturalnej Winterthur. Kontynuuj na północ do miasta Schaffhausen, gdzie znajdziesz wodospady Renu. Kaskady mają 490 stóp (150 metrów) szerokości i 75 stóp (23 metry) wysokości, jak pokazano na Mapie Północnej Szwajcarii. Odwiedź Północną Szwajcarię, aby znaleźć niektóre z najbardziej kulturalnych i historycznych miast Europy.

Jedź na zachód od Zurychu przez około 1 godzinę, aby dotrzeć do Bazylei, znanej z wielu galerii i muzeów. Ma wspaniałe Stare Miasto, z takimi atrakcjami jak Katedra Bazylejska i jej plac, Münsterplatz. Miasto ma ekscytującą atmosferę i świetne jedzenie. Spróbuj lokalnych tart z serem i cebulą oraz piernikowych ciasteczek. Wędruj przez malownicze tereny Arlesheim, aby zobaczyć kościoły i zamki. Region ten stanowi północną część tego stosunkowo niewielkiego kraju Europy Zachodniej. Graniczy z Niemcami, Francją, Liechtensteinem i Austrią, o czym informuje mapa północnej Szwajcarii. Przylatuj na międzynarodowe lotniska w Bernie lub Zurychu i podróżuj po kraju dzięki doskonałym połączeniom kolejowym. Winterthur rozkwitło z dawnego miasta przemysłowego w tętniące życiem miejsce dla wszystkich grup etnicznych i rodzajów kultury. Winterthur jest ważnym miastem muzeów - ma ich w sumie 17 - i oferuje także szeroki wachlarz kultury, sportu i rozrywki. Wśród licznych klubów nocnych i barów znajdziecie Państwo również jedyny w Szwajcarii bar otwarty 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Wodospad Renu, największy wodospad w Europie, znajduje się zaledwie 20 minut jazdy od Winterthur.

Mapa południowej Szwajcarii

Mapa Szwajcarii Południowej

Mapa Szwajcaria Południowa przedstawia południową część kraju Szwajcaria. Mapa Szwajcaria Południowa pozwoli Ci w łatwy sposób poznać obszary południowej Szwajcarii w Europie Zachodniej. Mapa Szwajcarii Południowej jest do pobrania w PDF, do druku i za darmo.

Południowa Szwajcaria to w dużej mierze skalisty obszar z ośnieżonymi górami alpejskimi i uroczymi wioskami w dolinach. Główne języki i wpływy kulturowe różnią się w całym regionie, z kieszeniami niemieckich, francuskich i włoskich społeczności i tradycji. Warto wybrać się na wycieczkę po kraju, aby poznać unikalny wachlarz kultur Europy Zachodniej. Wybierz się na stoki wielu ekskluzywnych ośrodków narciarskich w Alpach. Odwiedź miasto w dolinie Pontresina i jedź wyciągiem do Diavolezza/Lagalb Ski Resort lub kolejką linową do St. Moritz Ski Resort, jak widać na mapie południowej Szwajcarii. Poznaj obszar chroniony Jungfrau i wejdź na obserwatorium Jungfraujoch Sphinx. Udaj się na zachód do uroczej miejscowości Zermatt, spójrz w górę na ikoniczny Matterhorn i wybierz się na 10-dniową wycieczkę Matterhorn circuit przez Włochy i Szwajcarię. Wybierz się do zachodniego, francuskojęzycznego regionu Alp i słynnego ośrodka narciarskiego Verbier. Wybierz się na północ do pobliskiego Les Diablerets i regionu narciarskiego Glacier 3000, w którym znajduje się tor kolejki bobslejowej, most łączący dwa szczyty i psie zaprzęgi.

Należy pamiętać, że sezon narciarski trwa od około listopada do maja, w zależności od ośrodka i jego urządzeń do tworzenia śniegu. W przeciwnym razie, temperatura zmienia się drastycznie w zależności od wysokości, a większość miejsc otrzymuje naturalny śnieg w zimie. Wśród największych miast regionu znajduje się malownicza, położona nad jeziorem gmina Lugano. Ciesz się jego przyjemnym mikroklimatem, z palmami i uroczymi bulwarami obok jeziora Lugano. Doceniając włoskie wpływy miasta, warto wybrać się do Kantonalnego Muzeum Sztuki, Casa Camuzzi i Palazzo dei Congressi, jak pokazano na mapie południowej Szwajcarii. Odwiedź katedrę San Lorenzo i zwróć uwagę na jej skomplikowane okno różane i imponujące wnętrze. Region obejmuje południową połowę Szwajcarii, która jest w większości skalista. Graniczy z Francją i Włochami. Przylatuj na międzynarodowe lotniska w Lugano, Zurychu lub Genewie i przemieszczaj się koleją. Odwiedź północną połowę kraju dla Zurychu i Berna i przejdź do zachodniej części dla Genewy. Południowa Szwajcaria to skrzyżowanie zachodnioeuropejskich kultur rozłożonych wśród malowniczych szczytów Alp.

Od nowoczesnej architektury Zurychu do palm w Lugano, ogromne piękno i niesamowite odmiany szwajcarskiego krajobrazu ożywają podczas tej przygody. Pięć miast, z których każde ma swoje własne walory krajobrazowe i kulturowe, jest wyróżnionych, podobnie jak trzy z krajowych linii kolejowych. Podróż rozpoczyna się w Zurychu, po czym pociągiem dojeżdża się do St. Moritz, które jest wymienione na mapie południowej Szwajcarii. Stąd Ekspres Lodowy zabierze Cię przez doliny i szczyty Alp Szwajcarskich do Zermatt. Inna malownicza kolej, Centovalli Railway, prezentuje piękno północnej części Włoch, podróżując przez region "Stu Dolin" do włoskojęzycznego miasta Lugano w Szwajcarii Śródziemnomorskiej. Ciesz się ciągle zmieniającymi się scenami szwajcarskiego krajobrazu po raz ostatni podczas podróży między Lugano a Lucerną na pokładzie Gotthard Panorama Express. W każdym mieście spędzaj czas na zwiedzaniu - odkrywając atrakcje, które najbardziej Cię interesują z Swiss Flex Travel Pass w ręku. Południowa Szwajcaria czeka na Ciebie.