Na tej stronie znajdziesz mapę regionu Szwajcaria do wydrukowania i do pobrania w PDF. Mapa polityczna Szwajcarii przedstawia państwa, regiony, prowincje i okolice Szwajcarii w Europie Zachodniej.

Mapa regionów Szwajcarii

Mapa obszarów Szwajcarii

Mapa regionów Szwajcarii pokazuje okoliczne obszary i prowincje Szwajcarii. Ta mapa administracyjna Szwajcarii pozwoli Ci poznać regiony Szwajcarii w Europie Zachodniej. Mapa regionów Szwajcarii jest do pobrania w PDF, do druku i za darmo.

Dla celów statystycznych Szwajcaria jest podzielona na siedem regionów na poziomie NUTS-2, jak widać na mapie regionów Szwajcarii: Szwajcaria Wschodnia: Kantony St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Schaffhausen, Graubünden. Zürich: Kanton Zürich. Szwajcaria Środkowa: Kantony Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Lucerna, Zug. Szwajcaria Północno-Zachodnia: Kantony Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau. Espace Mittelland: kantony Bern, Solothurn, Fribourg, Neuchatel, Jura. Région lémanique: Kantony Genewa, Vaud, Valais. Ticino: Kanton Ticino.

Szwajcaria Wschodnia (niem. Ostschweiz) to potoczna nazwa regionu położonego na północ od Alp Glarus, jak pokazuje mapa regionów Szwajcarii. Północna część kantonu Graubünden (z miastem Chur) jest czasami uważana za część Szwajcarii Wschodniej. Region Zurych ma populację (na dzień 31 grudnia 2011) 1,390,124. Region znajduje się w północno-wschodniej części Szwajcarii, a miasto Zurych jest jego stolicą. Językiem urzędowym jest niemiecki, ale ludzie mówią lokalnym szwajcarskim dialektem niemieckim zwanym Züritüütsch. W języku angielskim nazwa regionu jest często zapisywana bez umlautu. Region Ticino jest miejscem, gdzie można doświadczyć włoskojęzycznej części Szwajcarii, w tym jej jedzenia i kultury. Jest to najbardziej południowa część Szwajcarii wraz z Valais. Ticino jest jednym z miejsc wjazdu lub wyjazdu ze Szwajcarii, jeśli planujesz podróż również do Włoch.

Centralna Szwajcaria to region przedgórza alpejskiego geograficznie serce i historycznie pochodzenie Szwajcarii. jest zdominowany przez Jezioro Lucerna, z pre-Alpy na północ od niego i Alp Berneńskich na południe od niego, jak wspomniano w mapie regionów Szwajcarii. Lucerna, z ładnym starym centrum miasta, jest głównym miastem w Centralnej Szwajcarii. Północno-zachodnia Szwajcaria (niemiecki: Nordwestschweiz) jest wspólną nazwą regionu Szwajcarii. Obejmuje ona miasto Bazylea, Jurę i region Trzech Jezior z Neuchâtel i Biel/Bienne. Graniczy z Francją i Niemcami. Dla wielu podróżnych, północno-zachodnia Szwajcaria jest miejscem, gdzie wjeżdżają do kraju. Region Berna jest częścią tego, co nazywa się "Schweizer Mittelland", czyli Płaskowyżu Szwajcarskiego. Krajobraz jest stosunkowo płaski. Region znajduje się pomiędzy górami Jura na północnym zachodzie i Alpami na południowym wschodzie. Zurych również jest częścią Płaskowyżu Szwajcarskiego.

Mapa polityczna Szwajcarii

Mapa administracyjna Szwajcarii

Mapa polityczna Szwajcarii pokazuje regiony i prowincje Szwajcarii. Ta mapa administracyjna Szwajcarii pozwoli Ci pokazać regiony, granice administracyjne i miasta Szwajcarii w Europie Zachodniej. Mapa polityczna Szwajcarii jest do pobrania w PDF, do druku i za darmo.

Polityka Szwajcarii odbywa się w ramach wielopartyjnej federalnej parlamentarnej republiki demokratycznej, w której szefem rządu jest Rada Federalna Szwajcarii (patrz mapa polityczna Szwajcarii). Władza wykonawcza jest sprawowana przez rząd i administrację federalną i nie jest skoncentrowana w żadnej osobie. Federalna władza ustawodawcza należy zarówno do rządu, jak i do dwóch izb Zgromadzenia Federalnego Szwajcarii. Sądownictwo jest niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Dla każdej zmiany w konstytucji referendum jest obowiązkowe; dla każdej zmiany w ustawie można zażądać referendum. Poprzez referenda obywatele mogą kwestionować każdą ustawę przegłosowaną przez parlament federalny, a poprzez inicjatywy wprowadzać zmiany do konstytucji federalnej, co czyni Szwajcarię państwem najbliższym demokracji bezpośredniej na świecie.

Rząd Szwajcarii jest koalicją czterech głównych partii politycznych od 1959 roku, każda partia ma liczbę miejsc, która z grubsza odzwierciedla jej udział w elektoracie i reprezentacji w parlamencie federalnym. Klasyczny podział 2 CVP/PDC, 2 SPS/PSS, 2 FDP/PRD i 1 SVP/UDC, który obowiązywał w latach 1959-2003, był znany jako "magiczna formuła", co widać na mapie politycznej Szwajcarii. Ta "magiczna formuła" była wielokrotnie krytykowana: w latach 60. za wykluczenie lewicowych partii opozycyjnych; w latach 80. za wykluczenie powstającej partii Zielonych; a szczególnie po wyborach w 1999 r. przez Partię Ludową, która z czwartej co do wielkości partii w Radzie Narodowej stała się wówczas największą. W wyborach w 2003 r. Partia Ludowa otrzymała (od 1 stycznia 2004 r.) drugie miejsce w Radzie Federalnej, zmniejszając udział Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej do jednego miejsca.

Szwajcaria ma bogaty krajobraz partyjny. Pięć partii politycznych reprezentowanych w Radzie Federalnej jest ogólnie nazywanych partiami rządowymi, jak to pokazano na mapie politycznej Szwajcarii: Wolna Partia Demokratyczna, Partia Socjaldemokratyczna, Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna, Szwajcarska Partia Ludowa oraz Konserwatywno-Demokratyczna Partia Szwajcarii. Od 2011 roku tylko pięć partii rządowych było reprezentowanych w Radzie Stanu. W Radzie Narodowej krajobraz partyjny jest bardziej zróżnicowany - osiem partii pozarządowych ma co najmniej jedno miejsce. W ostatnich latach w Szwajcarii nastąpiła stopniowa zmiana w krajobrazie partyjnym. Prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa (SVP), tradycyjnie młodszy partner w czteropartyjnym rządzie koalicyjnym, podwoiła swój udział w głosowaniu z 11,0% w 1987 r. do 22,5% w 1999 r., wyprzedzając tym samym swoich trzech partnerów koalicyjnych. To przesunięcie udziałów w głosowaniu nadwyrężyło "magiczną formułę", czyli umowę o podziale władzy zawartą przez cztery partie koalicyjne.

Szwajcaria mapa państw

Mapa państw Szwajcarii

Mapa stanów Szwajcarii pokazuje wszystkie departamenty i regiony Szwajcarii. Mapa stanów Szwajcarii pozwoli Ci poznać obszary i miasta Szwajcarii w Szwajcarii. Mapa stanów Szwajcarii jest do pobrania w PDF, do druku i za darmo.

Konfederacja Szwajcarska składa się z 26 kantonów lub stanów Szwajcarii. Każdy kanton ma swoją indywidualną strukturę dla dalszych podziałów. 26 kantonów Szwajcarii jest państwami członkowskimi federalnego państwa Szwajcarii. Każdy kanton był w pełni suwerennym państwem z własnymi granicami, armią i walutą od Traktatu Westfalskiego (1648) do ustanowienia federacji szwajcarskiej w 1848 roku, jak to zostało wspomniane na mapie państw Szwajcarii. Ostatnio utworzonym kantonem jest Kanton Jura, który oddzielił się od Kantonu Berno w 1979 roku. Nazwa pochodzi od francuskojęzycznego słowa canton oznaczającego róg lub dzielnicę (od którego pochodzi również termin Cantonment). W XVI wieku Konfederacja Staroszwajcarska składała się z 13 suwerennych kantonów, przy czym istniały ich dwa rodzaje: sześć kantonów ziemskich (lub leśnych) i siedem kantonów miejskich (lub urbanistycznych). Choć technicznie były one częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego, stały się de facto niezależne, gdy Szwajcarzy pokonali cesarza Maksymiliana w 1499 roku. Sześć kantonów leśnych było republikami demokratycznymi, podczas gdy siedem kantonów miejskich było republikami oligarchicznymi, kontrolowanymi przez rodziny szlacheckie.

Każdy kanton lub państwo w Szwajcarii ma swoją własną konstytucję, ustawodawstwo, rząd i sądy. Większość ustawodawstw kantonów to jednoizbowe parlamenty, ich wielkość waha się od 58 do 200 miejsc, jak widać na mapie stanów Szwajcarii. Kilka legislatur to zgromadzenia ogólne znane jako Landsgemeinden. Rządy kantonów składają się z pięciu lub siedmiu członków, w zależności od kantonu. Nazwy instytucji można znaleźć w wykazie rad ustawodawczych i wykonawczych kantonów Szwajcarii. Konstytucja Federalna Szwajcarii uznaje kantony za suwerenne w zakresie, w jakim ich suwerenność nie jest ograniczona przez prawo federalne. Kantony zachowują również wszystkie uprawnienia i kompetencje nie przekazane Konfederacji przez Konstytucję. Co najważniejsze, kantony są odpowiedzialne za opiekę zdrowotną, opiekę społeczną, egzekwowanie prawa i edukację publiczną; zachowują również uprawnienia podatkowe. Konstytucje kantonów określają stopień autonomii przyznany gminom, który jest różny, ale prawie zawsze obejmuje prawo do nakładania podatków i uchwalania ustaw gminnych. Wielkość kantonów waha się od 37 km² do 7.105 km², liczba ludności od 15.471 do 1.244.400.

Podobnie jak na poziomie federalnym, wszystkie stany Szwajcarii przewidują (pół)bezpośrednią demokrację. Obywatele mogą domagać się w głosowaniu powszechnym zmiany konstytucji kantonalnej lub ustaw, albo zawetować ustawy lub projekty wydatków uchwalone przez parlament. Ogólne zgromadzenia ludowe (Landsgemeinde) są obecnie ograniczone do kantonów Appenzell Innerrhoden i Glarus. We wszystkich pozostałych kantonach prawa demokratyczne są wykonywane w głosowaniu tajnym. Sześć z 26 kantonów jest tradycyjnie, ale już nie oficjalnie, nazywanych "półkantonami" (niemiecki: Halbkanton, francuski: demi-canton, włoski: semicantone), odzwierciedlając historię wzajemnych stowarzyszeń lub podziałów, jak to pokazano na mapie państw Szwajcarii. Rozszerzanie Szwajcarii poprzez przyjmowanie nowych kantonów zakończyło się w 1815 roku. Po nieudanej próbie przyłączenia się Vorarlbergu do Szwajcarii w 1919 roku, pomysł wznowienia rozszerzenia Szwajcarii został ożywiony w 2010 roku przez wniosek parlamentarny, który umożliwiłby przystąpienie regionów graniczących ze Szwajcarią.